Положення про прийняття в постійні члени клубу Друк E-mail

Положення:
Про прийняття громадян в Постійні члени Автомобільного клубу «Мотор Груп» та виключення із них.

Відповідно до статуту Громадської організації «Автомобільний клуб «Мотор Груп» затвердженого Протоколом №1 від «09» квітня 2010 року Постійними членами клубу можуть бути «Громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18-річного віку і визнають Статут Клубу»
Прийом до Постійних членів Клубу здійснюється Правлінням Клубу на підставі письмової заяви та виконанням умов цього статуту, законодавства України та інших документів виданих органами управління клубу.

1. Процедура прийняття громадян в постійні члени клубу

1.1. Для прийняття громадян в постійні члени клубу необхідно щоб особа була:
- Другом клубу відповідно до положення «Про друзів клубу» затвердженого протоколом №2 Загальних Зборів членів Клубу від 13.05.2010р. на протязі 5 років
-  Досягнула на момент вступу 18 річного віку
-  Не порушувала статуту Клубу та положення «Про друзів клубу» затвердженого протоколом №2 Загальних Зборів членів Клубу від 13.05.2010р. і інших нормативних документів
-  Брала активну участь в діяльності клубу та його популяризації
-  Не дискримінував своїми діями ім’я клубу
- При зміні місця прописки або інших документів зобов’язаний на протязі 3-ох днів повідомити адміністрацію клубу про ці зміни із наданням копій цих документів

1.2. Для прийняття громадян в постійні члени клубу до адміністрації клубу слід подати наступні документи:
-  Заяву на ім’я голови правління клубу
-  Копію всіх сторінок паспорту
-  Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру
-  Автобіографію
-  Чотири фотокартки розміром 3х4
- Для представників чоловічої статі  копію військового квитка або приписного свідоцтва.

1.3. Розгляд заяви про отримання статусу «Постійного члена клубу» відбувається на найближчому засіданні Правління клубу. Результат розгляду заяви повідомляється громадянину в письмовому вигляді на протязі 10-и робочих днів.

1.4. Вразі отримання позитивної відповіді в 20-и денний термін видається відповідне посвідчення. Дата видачі посвідчення вважається датою прийняття в Постійні члени клубу.

2. Процедура виключення громадян з постійних членів клубу

2.1. Виключення із постійних членів клубу відбувається на підставі службової записки на ім’я Голови правління клубу із чіткою аргументацією причин (із посиланням на нормативні документи) виключення «Постійного члена клубу». Вище згадану службову записку має право подати:
- Постійний член клубу
- Голова правління клубу
- Члени правління клубу
- Представники Адміністративно-управлінського персоналу

2.2. Розгляд питання щодо виключення громадянина із Постійного члена клубу відбувається на засіданні Правління клубу, про що повідомляється в письмовому вигляді особі проти якої порушена дана процедура до засідання Правління клубу (способом наручного вручення повідомлення або надсиланням повідомлення поштою із повідомленням про вручення (вразі надсилання повідомлення поштою датою повідомлення вважається дата отримання листа в повідомленні про вручення) Вразі неотримання листа з причин відмови в його отриманні або не проживання громадянина за адресою яка вказана в документах наданих ним розгляд питання проходить без його відома.

2.3. Вразі прийняття позитивного рішення про виключення із Постійних членів клубу громадянина повідомляють в письмовому вигляді на протязі 3-ох днів способом наручного вручення повідомлення або надсиланням повідомлення поштою із повідомленням про вручення (вразі надсилання повідомлення поштою датою повідомлення вважається дата отримання листа в повідомленні про вручення) Вразі неотримання листа з причин відмови в його отриманні або не проживання громадянина за адресою, яка вказана в документах наданих ним громадянин вважається повідомленим.
Громадянин який втратив статус Постійного члена клубу  зобов’язаний на протязі     3-ох днів здати посвідчення до адміністрації клубу. Датою втрати статусу Постійного члена клубу вважається дата прийняття рішення про втрату цього статусу (відповідно до дати протоколу засідання Правління клубу).  

 

Нове в галереї

Ми в інтернеті

Ми на YouTube

Ми ВКонтакті

Написати нам

Ми в інтернеті

Ми В Аск.Фм
© ГО"Мотор груп". Всі права застережено.